Co je luxus aneb Když se reklamní slogan opravdu podaří

luxus je kdzy_blurPodle této reklamy je to „žít mezi lidmi, které znám“. Tak nevím. Před pár lety jsem žila v jednom domě na Dvorcích a znala tam pána, který chodil na záchod do svých kalhot. Žádný velký luxus to nebyl.

Možná se ale v záři nové fasády neztrácí „ž“, nýbrž „p“. „Luxus je pít mezi lidmi, které znáš“ – to už dává větší smysl, ale přijde mi to vhodnější jako slogan pro agenturu pořádající třídní srazy.

Ač se grafik snažil pomoci tím, že slogan udělal částečně nečitelným, při bližším zkoumání je „ž“ přece jen zřetelné.

Slogan dává smysl pouze v případě, že je výsledkem opakované bolestné zkušenosti s rozpadem manželství. Zjištění, že je partner někým jiným, než za koho jsme ho považovali, může skutečně vyústit v přesvědčení, že žít s lidmi, které známe, je luxus.

Reklama nás tedy nevybízí ke koupi bytu, ale nabádá nás k rozvážnosti při volbě životního partnera. Nezbývá, než za to poděkovat.

Rozvod, nerozvod, podle mě je luxus dělat reklamu na něco jiného než prodávám.

 

 

 

 

Co je luxus aneb Když se reklamní slogan opravdu podaří
Tagged on: